تیم ها ی فوتسال

گروه آ:شهید باکری،شهید کاظمی،شهید شیرودی،شهید صیادشیرازی

گروه ب:شهید همت،شهید شوشتری،شهید زین الدین،شهید آوینی

بازی های گروه آ:      روز اول

شهید باکری و شهید کاظمی             بازی دوم    شهید شیرودی و شهید شیرازی

روز سوم

شهید باکری و شهید شیرودی    بازی دوم     شهید کاظمی و شهید شیرازی

روز پنجم

شهید شیرودی و شهید کاظمی   بازی دوم   شهید شیرازی و شهید باکری

بازی های گروه ب:   روز دوم

شهید همت و شهید شوشتری  بازی دوم  شهید زین الدین و شهید آوینی

روز چهارم

شهید همت و شهید زین الدین  بازی دوم  شهید آوینی و شهید شوشتری

روز ششم

شهید شوشتری و شهید زین الدین  بازی دوم  شهید آوینی و شهید همت

روز هفتم (نیمه نهایی)

اول گروه آ با دوم گروه ب          و         اول گروه ب با روم گروه آ

روز هشتم

فینال

/ 0 نظر / 5 بازدید