سید

3_ محمدی یا محمدیان ، که از نسل محمد اکبرمعروف به.حنفیه ( 15 یا 18 _ 84 ق )
بوده و خود شاخه ای از سادات علوی محسوب می شوند خاندان عقیلی اصفهانی جزو این دسته است .

ساداتی نیزدر کشور عراق وجود دارند که منسوب هستن به حضرت عباس(ع)4 _ موسوی ، از نسل فرزندان امام موسی کاظم (ع) ( 128 _ 183 ق )؛ خاندان های علمی آیت اللهی شیرازی ، آیت اللهی یزد ، اصفهانی ، بجنوردی ، بهبهانی ، جزایری ،آلبوشوکه،حرمشاهی، خمینی ، خوانساری ،زنجانی ،شهرستانی،شیرازی ، صدر ، کشفی ،گلپایگانی، مشعشعی و میرلوحی از این دسته اند.


5 _ رضوی یا رضویان، از نسل محمد الاعرج بن احمد بن موسی مبرقع ( 218_ 296ق) فرزند امام محمد تقی ملقب به جواد الائمه (ع) ( 195 _ 220 ق )؛ خاندان های علمی قصیر ،مدرس رضوی و ناظری جزو این قسم هستند .


این خانواده ها نیز جزءسادات حساب میشوند

6_ هاشمی ، از نسل عقیل و جعفر از فرزندان ابو طالب (ع) ؛ خاندان جعفری و وزینبی از این گروه هستند .
ج _ خاندان های سادات ایرانی


در ایران برطبق یافته های میدانی و کتابخانه ای بیش از 150 خاندان سادات وجوددارد.

   http://shajerh-nameh.blogfa.com :منبع

/ 2 نظر / 23 بازدید
هیرو

سلام هیرو به شما........ما باز آمدیم[گل]

رضا

کاکا گپ سید مزه که همشو دز ازاب درمیان .گوتوش کشورش واپیچوندن کوچیکاش دل ملتشو خردن