پاییز را به خاطر بسپار

حتما این شعر اخوان ثالث که درباره پاییز سروده را خواندید 

پاییز زیبا را عجب توصیفی کرده :پادشاه فصلها 

همیشه پاییز برام جالب بوده با شروع پاییز اون حس نوستالژیک من هم سراغم می اد باز شروع مدرسه ها باز درسهای جدید و باز...  

اماپاییز این چند سال برام رنگهای دیگری هم داشته باز ترک شیراز باز بلیط باز ترمینال 

و اما از همه غم انگیز تر باز جدایی از خانواده باز جدایی از اوبا(معنی این کلمه را فقط بچه های قشقایی می دانند).

 

با همه این دلگیریها پاییز را دوست دارم.  

در پاییز باید عاشق بود اگر عاشق نباشی این زیبایی های پاییز را نمی فهمی به خدا راست می گم. 

باید رفت زیر نم نم باران پاییزی و پاهایت را روی برگهای خشکیده درختان بگذاری تا آن موقع موسیقی دل انگیزی که برگها می نوازند را بشنوی و ان موقع با خواندن شعر ایلگر(خوشه پروین) این گروه موسیقی را همراهی کنی.  

پاییز را دوست دارم با سرمایش ، پاییز را دوست دارم با اسمان دلگیرش،پاییز را دوست دارم با ابرهایش ،پاییز را دوست دارم با همه زیباییهایش،وه چه زیباست پاییز دوست داشتنی من.  

رشید پناهی 

/ 0 نظر / 7 بازدید