شعر خومونی

خشن شی نم نم  بارو  بگردی                

                     خرامون  پا  پُیَک هُمپای دلدار

بوینی ری لُپِش دون دون  بارون           

                      نسیمی  که  وزه  از  ری  علفزار

چغول  از یل هُکُند آوازه خونی               

                   کُکیسو از یِلِت وَلتَر صِیِی سار

بوجیکا  فِر کُنَن  گاچی  وِلِت  تنگ        

                      بخونه  چر  چغول  آواز  بسیار

شی  بافه خوس   آوازی   بخونه        

            زنه سوزالکو با چِنگِ  خوش تار

کِلینگِی گل بِوینی  پر  شکوفه                      

                          نِفَهمی که  گُلِن  یا  که  لُپِ یار

گل روغن دزو  تو سوزه  زارن         

                         جِمِی سوز و لُپِ سرخ  تو انگار

میون  سوزه زارون  دلبر  مو                          

                      کشنگن  چیتِ گلسرخ  کِلَمکار

اِلَنگو  تو  دس  دلدار  جوونیم           

                                    هلال مَه  به  دور  نقره  پندار

خلاصه  حکم  فصل  گل  کشنگن        

                        اِگِه که  حاکم  دل  باشه  دلدار

/ 2 نظر / 6 بازدید
محمد

سلام هم استانی وبت خیلی باهاله دمت گرم

ایرج خزایی

خیلی جالب بود ایرج خزایی معلم چند پایه کلاسهای دوم اول وچهارم سال 67 روستای کلات