موسیقی خوب یا بد یا هیچکدام؟!

امروزه این سوال دغدغه بسیاری از جوانان ما شده که موسیقی خوب است یا نه یا چه نوع موسیقی خوب است؟پاسخ به این سوال رو میتوان این گونه طرح نمود که موسیقی در ایران مانند سوخت یا مصرف بعضی از نوشیدنی ها مثل نوشابه و ... به گونه ای نامتعارف از ان استفاده میشود.البته  خود سوال هم چند پهلو یا اشتباه است.

کلا زندگی ما دارای موسیقی است به شاتر یک نانوایی یا جاشوی روی دریا یا کارگر ساختمانی ... اگر توجه کنید کار خود را با یک اهنگ منظم و خاص انجام میدهند که اگر آن اهنگ را از آنها بگیریم نمیتوانند کار خود را انجام دهند.حالا برگردیم به مقوله موسیقی که ما آن را به معنای عام میشناسیم. موسیقی ها خود چند قسم دارند بعضی ها نرم و آرامند بعضی دیگر تندتر والی آخر و ربطی به مجاز بودن یا نبودن آن ندارد و با توجه به شرایط از یک نوع آهنگ استفاده میکنیم.

 بدن انسان دارای غده های سمپاتیک و پارا سمپاتیک است که اگر غده سمپاتیک ترشح شود فشار خون انسان بالا میرود و مردمک چشم او بزرگ میشود و آماده یک فعالیت سنگین میشود و اگر غده دیگر ترشح شود سرعت سوخت و ساز و فشار خون را کاهش میدهد و حالت خواب به انسان دست میدهد. وقتی که ما به یک موسیقی به نسبت تند گوش میدهیم غده سمپاتیک در بدن ترشح میشود و فشار خون بالا میرود و بدن آماده فعالیت میشود و احال اگر ما در اتاق نشسته یا در ماشین و به این آهنگ گوش میدهیم و هیچ فعالیتی نداشته باشیم به بدن ما ضربه های شدیدی وارد میشود چون که این سوخت و ساز باید به وسیله تحرک آزاد شود.

اگر در حال ورزش کردن باشیم و آهنگ ملایم گوش بگیریم نیز همان اندازه ضرر دارد چون بدن در حال تحرک است و نیاز به شور و هیجان دارد و در این حالت ما باید به آهنگ با هیجان گوش کنیم تا بدن را آماده سازد.

پس موسیقی یک نوع داروست که در جای خود وبه اندازه باید استفاده شود تا عواقب بد استفاده نادرست از آن در امان باشیم

/ 0 نظر / 9 بازدید