بهار در طبیعت

 ابوعمار

بهار

بهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شد

چه گویم کز غم آن سرو خندان جان و دل خون شد

گروه عاشقان بستند محملها و وارستند

تو دانی که حال ما واماندگان در این میان چون شد

/ 0 نظر / 6 بازدید