من حسینم مرتضی را نور عینم

من حسینم مرتضی را نور عینم
ساقی دردی کشانم گل تک تاز حنینم

شاه عشقم در دو عالم حاکم و فرمانروایم
هستی از تو مستی از من
بهشت از تو حسین از من

کعبه از تو قبله از تو کربلای حسین از من
جنت صحن و سرای باصفای حسین از من

روی ماه ابالفضل باوفای حسین از من
عشق رخسار رقیه دلربای حسین از من

جنت از تو جنت از تو خاک پای حسین از من
هستی از تو مستی از تو بهشت از تو حسین از من
/ 0 نظر / 8 بازدید