کمی دوری از دنیا و گپی شیرین با خدا

شعری زیبا...
- * چای با طعم خدا
این سماورجوش است
پس چرامیگفتی
دیگراین خاموش است؟!
بازلبخندبزن
قوری قلبت را
زودتربندبزن
توی آن
مهربانی دم کن
بعدبگذارکه آرام آرام
چای تودم بکشد
شعله اش راکم کن
   * * *
دستهایت:
سینی نقره نور
اشک هایم:
استکان های بلور
کاش
استکانهایم را
توی سینی خودت می چیدی
کاشکی اشک مرامی دیدی
خنده هایت قنداست
چای هم آماده است
چای باطعم خدا
بوی آن پیچیده
ازدلت تاهمه جا

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
مجتبی

سلام علیکم/نه خسته خوشم اومد.باریکلا منتظر بعدیش هستیم