تک بیتی و دو بیتی های ناب

به کدام مذهب است این، به کدام ملت است این

که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ (فخرالدین عراقی)

***

هر که را دیدیم از مجنون و عشقش قصه گفت

کاش می گفتند در این ره، چه بر لیلا گذشت ( حامد تبریزی)

***

چه فارغبال می گشتم درین عالم اگر میشد

غم امروز چون اندیشه فردا فراموشم(صاتب)

***

هوای سیر گلشن رفته است و بال و پر رفته

هوسها کاش می رفتند، با عمر به سر رفته (کلیم کاشانی)

***

من کجا، هجر کجا، ای فلک کج رفتار؟

به همین داغ بسوزی که مرا سوخته ای( صائب)

***

به من بگویید فرزانه گان رنگ و بوم و قلم

چگونه خورشیدی را ترسیم می کنید

که ترسیمش

سراسر خاک را خاکستر نمی کند؟(حسین پناهی)

***

خیمه انس مزن بر در این کهنه رباط

که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است (خواجوی کرمانی)

***

به پایت سر نهادم تا سر و سامان من باشی

به راهت جان فدا کردم، مگر جانان من باشی( مشفق کاشانی)

***

کجا رسد به تو مکتوب گریه آلودم؟

که باد هم نبرد، کاغذی که نم دارد

***

آخر چه شد که این همه نامهربان شدی

چیزی که خوش نداشتم ای دوست! آن شدی(کرم دخت)

***

به پیری گر نمی خواهی که محتاج عصا گردی

ز پا افتادگان را در جوانی دستگیری کن ( صائب)

***

کار من و دل در عشق افتاده بسی مشکل

من در پی مستوری دل در پی رسوایی (محرم اصفهانی)

***

من به باغی باغبانی می کنم با چشم تر

کز درختش دیگران گلهای رنگین می برند(بسطامی)

***

هرگز لب من چاشنی خنده ندانست

چون غنچه آفت زده نشکفتم و رفتم( پاشای تبریزی)

***

آرزو بد نیست طغیانش بد است

هست دریا خوب و طوفانش بد است

***

به دنبال هوای دل ز غفلت می روی اما

به جان خواهی رسیدن زین سفر، روزی که واگردی

***

به پیش شمع اگر پروانه سوزد نیست دشوارش

چه باک از سوختن آن را که بر بالین بود یارش (جدایی خوانساری)

***

هبچ کس جانا نمی سوزد چراغش تا به صبح

پُر مخند ای صبح صادق بر شب تار کسی(جوینی)

***

به ستوه آمدم ای مرگ، چندین دیر چرا؟

بسته غم راه گلو، این همه تاخیر چرا؟( امیرسنقری)

***

 

/ 0 نظر / 5 بازدید