به همین سادگی

در هیاهوی زندگی دریافتم چه دویدن هاییکه فقط پاهایم را از من گرفت در حالیکه گویی ایستاده بودم،چه غصه هاییکه فقط باعث سپیدی مویم شد در حالیکه قصه ای کودکانه بیش نبود،دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود و اگر نه، نمی شود." به همین سادگی".کاش نه می دویدم و نه غصه می خوردم.فقط او را می خواندم.  

/ 0 نظر / 5 بازدید