تک بیتی ها و دوبیتی ها زیبای فارسی

با دوست بگویید که دیگر نکند ناز

ما را هوس ناز کشیدن به جهان نیست(روزبه)

***

زحمت چه می کشی پی درمان ما طبیب

ما به نمی شویم و، تو بدنام می شوی( قزوینی )

***

شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد

ای خوش آن شمع که روشن می کند ویرانه ای را

***

با آنکه ز ما هیچ زمان یادی نکردی

ای آنکه نرفتی دمی از یاد، کجایی؟(حزین)

***

غصه ام می کشد ای دل سخن صبر مگو

وَه چرا گویی از آن کار که نتوانی کرد؟ (دهلوی)

***

دستگیری نتوان داشت توقع ز غریق

اهل دنیا همه درمانده تر از یکدگرند(صائب)

***

آنان که جان فدای نگاری نکرده اند

همکارشان مباش که کاری نکرده اند(ظهیری)

***

با ما کج و با خود کج و با خلق خدا کج

آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج

***

آن چنان زی که بمیری برهی

نه چنان زی که بمیری برهند(سنایی)

***

بر باد فنا تا ندهی گَرد خودی را

هرگز نتوان دید جمال احدی را( وحدت کرمانشاهی)

***

آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش

این چراغی است کزین خانه به آن خانه برند(حافظ)

***

بس که نادیدنی از مردم دنیا دیدم

روشنم گشت که آسایش نابینا چیست(کلیم کاشانی)

***

دل را به کف هرکه دهم، باز پس آرد

کس تاب نگهداری دیوانه ندارد(پژمان بختیاری)

***

آتش از برق نگاهت ریختی بر جان من

خواستی تا در میان شعله ها آبم کنی(سهیلی)

***

بس که جان را به ره عشق تو شیرین دادیم

تیشه خون خورد از حسرت فرهادی ما(فرخی یزدی)

***

آتش خشم پر از قهر تو می گفت: برو

جذبه چشم پر از مهر تو می گفت بمان (یاسمی)

***

بلای عشق را جز عاشق شیدا نمی داند

به دریا رفته می داند مصیبت های توفان را(ابوالحسن ورزی)

***

آخر به اسارت، دل حسرت زده خو کرد

شادم که دگر یاد گریز از قفسم نیست(توکلی)

***

پیری میا، که سستی پا، چون رسید ز راه

چشمان خسته هم به تو خدمت نمی کنند(معینی کرمانشاهی)

***

بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید

بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت (ایرج دهقان)

***

به اشتیاق تو ای آسمان! پرنده شدم

اگر چه وسعت تو، عاقبت اسیرم کرد(مهدی عابدی)

***

 

/ 0 نظر / 7 بازدید