ویژه شهادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)

خداحافظ ای شهرِ سوز و گدازم

خداحافظ ای سجده‌گاه نمازم

خداحافظ ای ناله‌های علی

خداحافظ ای غصه‌های علی

خداحافظ ای عقده‌های علی

خداحافظ ای بغضِ کهنه به سینه ـ غم زهرا، خاطرات مدینه

خدا حافظ ای نخل و چاه مدینه ـ در و آتشو اشک و آه مدینه

خداحافظ ای ناله‌های علی

خداحافظ ای غصه‌های علی

خداحافظ ای عقده‌های علی

خداحافظ ای لاله‌های غریبم ـ اثر نکند اینعلاجِ طبیبم

خداحافظ ای گریه‌های دلِ شب ـ نگاه پدربر نگاهِ تو زینب

خداحافظ ای آهویِ ختنِ من ـ غریب بعد ازمنی،‌ حسنِ من

خداحافظ ای تمامِ امیدم ـ‌ حسینِ من، تشنهکامِ شهیدم

خداحافظ ای ناله‌های علی

خداحافظ ای غصه‌های علی

خداحافظ ای عقده‌های علی

خداحافظ ای خانه‌ی غمِ حیدر ـ خداحافظ ای اشک و ماتمِ حیدر

خداحافظ ای قبرِ مخفیِ یارم ـ که دور از آن دل غمین و فگارم

خداحافظ ای ناله‌های علی

خداحافظ ای غصه‌های علی

خداحافظ ای عقده‌های علی

/ 1 نظر / 5 بازدید
مجتبی ابراهیمی

ان شاالله اجرتون با مولا علی