دعا برای سلامتی استاد بزرگوار

قابل توجه دوســتان عزیزو مسولین بزرگوار

 فرهنگی واحــرایی کشور

مناسفانه این  روزها هز دوچشمم کاملا تار

. ی بینم..وتا کنون ازطرف چشم پزشک ها در

   بوشهروشیــرازحتی کارچندان مفید وامیدبخشی  

.. جهت بهبودی چشم هایم صورت نگرفته.

. ..تا خدا چه خواهد

 

چشم هایم رفیق نیمه راه شدند

 

 

  هرچند شفا دهنده خـــداست،اما اووسیله ساز   

 است شاید این مشکل درتهــــران قابــل حـل و  

    درمان باشد،اما برای این پییش کسوت فرهنگی     

     جنوب کشور درتهران کاری بسیارمشکل و        

غیرممکن       

                

     که.دست ما کوتاه وخرمابرنخیل           

                        

...............

.

  دیر آمدی وعمــــر دل من تمام شد..... 

   

پس ازعدم نتیجه گیری دربوشهردرموردمشکل

تار بیـــنی وکم سویی چشـــم هایم ،با پاسخ نه

چندان امید کننده پزشکان فوق تخصص بوشهر

،برای ادامه درمان ورفع مشکل چشـم هایم که

مدت هاست به درد شــدید وتارچشمی وغم کم

بینایی مبتلایم.عازم شیرازشدم،که پس از هزینه

های فراوان واقامت چند روزه درشیراز،توسط

پــزشکان فوق تخصص چشـم آنجانیزجواب رد

شنیدم.ومشکل را(ازبین رفتــن کلی سلول های

بینایی چشممم اعلام کردند)وحالاناامیـد به شهرم

برگشــته ام.که حتـی تایپ ونوشتن وفعالیت های

های مختصرنوشــتاری وخوانـدنی نیزبرایم بسیار

مشکل شده است،واقعا دراین روزهای تنهایی که

همه ی عشـق وامیـدم،قلمـم ونوشتن وســرودن بود

یکبـاره از دســـت رفتــه، وشــرمنـــده پیام های

محـبـت آمیــزدوســتـانی شدم که سـال هـاست از

ســـراســرکشـورمـورد محبتـشان قـرار گرفته ام،

وحالادریـــغ ازچند خطی پاسخ،که چشــم هایم

یـاری ام نمی کنند، این بود حاصل ســی چهــل

سال خدمتــم وعــاقبــت عمــری که برسرارزش

واعتبارقلم گذاشتم،خدایاغیرازتو،نه کسی می بینم

نه یـاروهمنفسی، تا دراین بی تکیـــه گاهی دستم

گیرد،به حرمت حضرت فاطمه زهــراس، گوهر

عصمت عالم هستی،چشم هایم رابخاطرخدمت به

راه خودت به من باز گردان

........................

بدرود یاران همدل

منبع :http://sheredashti.blogfa.com/

این متون دلخراش نوشته استاد گرانقدر آقای سید محمد رضا هاشمی زاده  است که بعد از عمری به خدمت به فرهنگ ایران زمین و تربیت قشری که هر کدام الان برای خود چون نهالی بارور شده اند ، به چنین امری گرفتار شده اند . من که کاری از دستم برنمی آید جز اینکه دستهای گناهکارم بعد از نمازهایم به دعا بردارم و برای سلامتی ایشان دعا کنم .

ولی درد من از مسوولان استانی و کشوری است که از چنین شخصیت های برجسته حمایت نمی کنند!

اللهم الشفع کل مریض


/ 1 نظر / 6 بازدید
نگين

فقط و فقط خدا/ بدون خواست او برگ از درخت نمي افته.به اميد شفاي تمام بيمارا[گل]