به مناسبت هفته دفاع مقدس

 

سال‏هاست که آسمان، کوچ غریبشان را بر شانه‌‏هایمان، پرنده می‏‌تکاند و آفتاب، مسیر چشمانشان را با انگشت نشان می‏ دهد و می‏ گرید. سال‏هاست که رفته ‏اند و بادها، بوی پیراهنشان را بر خاکریزهای بسیار، مویه می‏ کنند. آنان انعکاس روشن خورشید در رودخانه‏ های سرخ حماسه ‏اند. دلشان، دریا می‏ نوشت و نگاهشان، توفان می‏ سرود.

برخاستند؛ آن هنگام که نفس‏های سرما، پنجره ‏ها را سیاه کرده بود و شهر، می ‏رفت که در اضطراب ثانیه ‏های تجاوز، کمر خم کند. برخاستند و با قدم‏های استوارشان در رگهای وطن، خون زندگی جاری شد. پلاک بر گردن و چفیه بر شانه، جاده‏ های صلابت را پشت سر گذاشتند و خاک را لبخند کاشتند. پا در رکاب ستاره و باران ، آسمان عشق را تا دورترین‏ ها درنوردیدند و اینک ، ما مانده‏ ایم و این خاک مردابی.

ما مانده‏ ایم و تکثیر بی‏ وقفه ابرهای خاکستری. رفته‏ اند و باران‏ها را با خود برده‏ اند و فصل‏هایمان ، بی‏ جوانه و آفتاب مانده‏ اند.کوچه‏ های شهر را که ورق می‏ زنم ، نامشان را بر پیشانی افتخار این سرزمین، درخشان می‏ یابم. تقویم‏ ها جفا کرده ‏اند، اگر تنها به چند روز برای شهیدان بسنده کنند. قلم‏ های منظوم اگر کم بگذارند، در حق خون، کوتاهی کرده‏ اند.پوتین‏ها فقط اندکی از رشادت بچه‏ها را پیش بردند. معبرها فقط مقداری باریک، برای شناخت آنان گام برداشتند. کوله‏ های همت آنان، واکنش سبزی بود در برابر خزان‏ زدگی و هجوم اتفاقِ پاییز. آنجا که آنان رفته بودند، چشم‏های ما، حرفی برای گفتن نداشت. همه حرف‏ها را با لبخند و گریه‏ ها می‏ زدند.

یاد باد آن روزگاران.

/ 0 نظر / 11 بازدید