«هنوز وقت بازسازی فرا نرسیده است!!!»

گنبدش دارد فرو می ریزد. همین چندسال پیش بود که می خواستند سکویی را برایش بسازند که محقق نشد چرایش را نمی دانم . آن دو ردیف بلوک نشان از همان سکوی نداشته آنست. سکو را نخواستیم به فکر گنبدش باشید. ساختمان قدیمی اش را به خوبی به یادم هست نگذارید مانند گذشته شبیه مخروبه ها باشد... گچ کاری داخلش سیاه رنگ شده و رنگ گنبدش هم که خبر از سر درون می دهد.

امامزاده بی بی حلیمه خاتون در روستای کلات

/ 1 نظر / 13 بازدید
عالی زاده

دوست عزیز افدام کردم ولی به دلیل نداشتن شجره نامه اداره اوقاف ترتیب اثر نداد