روزت مبارک ناآرام همیشه قهرمان

دانشجویان عزیز روزتون مبارک امیدوارم در هر زمینه ای که فعالیت می کنید پیروز و موفق باشید و ما دانشجویان باید در هر زمینه ای باید شخصیت دانشجویی خود رو حفظ کنیم چه در کلام چه در نگاه چه در عمل.....

 

بر در دانشکده ای رفتم دوش

دیدم دوهزار لیسانسه ی کوزه به دوش

هر یک به زبان حال با من گفتند

این کوزه بگیر و مدرکت بنداز توش !

/ 2 نظر / 6 بازدید
پرستو

دانشجو یعنی ایمان . اراده . صبر و تلاش برای رسیدن به آرمان های بزرگ ... دانشجوی متعهد روزت مبارک.

النا

روز دانشجو به تو تبریک نمیگوییم.تو را به این روز تبریک میگویم که این روز بی تووبی حس <آرمان خواهی>و<ایمانت به حق طلبی>وجودی بی معناست.............