چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری

یکی از اشعار که به صورت سبک سنگین اجرا شده است زبان حال بی بی رباب (س) به حضرت علی اصغر :

 

 

چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری

 چرا چشمان پر آب و تبسم بر دهان داری

 لای لای لای...لای لای لای

 به قربان تو گردم من تو رفتی سوی قربان گاه

 کنون با پیکر پر خون به آغوشم مکان داری

منم مادر منم مادر رباب بی نوای تو

 لای لای لای....لای لای لای

 بیا تا بند قنداقت گشایم ای علی اصغر

که عزم رفتن ای مادر به ملک جاودان داری

/ 0 نظر / 46 بازدید