پرواز

یاریم کن که رودازیادم

    غم دیرینه این خاطره ها

        شوق پروازسراپای مرا

            میکشدتاپس این پنجره ها

پیش رویم بگشاپنجره ای

    تاازآن پنجره پروازکنم

        روحم ازقیدتن آسوده شود

            هستی دیگری آغازکنم

/ 0 نظر / 3 بازدید