متن نوحه و واحد بوشهری 15

کلثوم حزین با دل پر خون و پریشان

در ماتم عباس دلاور بود امشب

گردیده رباب خونجگر از حالت اصغر

اندر سر گهواره مکدر بود امشب

با ناله و غم مادر قاسم شده دمساز

در حجله عروس، خسته و مضطر بود امشب

قاسم چو یکی طایر بشکسته پر و بال

تا صبح ز غم، دیده او تر بود امشب

در خلد برین از غم فردا شده دل خون

از بهر حسین، زار، پیمبر بود امشب

زهرا ز غم مرگ حسین گشته پریشان

خون در جگر ساقی کوثر بود امشب

گردیده حسن با جگر پاره عزادار

بر سینه زنان بهر برادر بود امشب

افسرده ز غم دیده محزون و دل افکار

از بهر حسین سبط پیمبر بود امشب

ای شیعه در این بزم عزا اشک فشانید

در بزم حسین حضرت داور بود امشب

یک شب ز حیات شه دین بیش نمانده

جبریل امین واله و مضطر بود امشب

بر زینب و کلثوم و همه عترت طاها

رنج و محن از چرخ ستمگر بود امشب

یک دشت پر از همهمه لشکر اعداء

در دست همه نیزه و خنجر بود امشب

/ 0 نظر / 12 بازدید