سی دل خومو ( در ارتباط با ماه رمضو و بُچا )

یه چن روزین همه گپ رمضو میزنن تو ولات که اشمیت بیت و از ای حرفا مو خا نمیشناسمش هما هر کی هن قیمش ری سر و چش هر وخت اشمیت بیت، بیت. بد که پرسم که امفهمی کس خاصی نی و باید اول اذون صب هیچ نخوری تا اذون مغرب اونا که یه کیمی ریش اشو بی مث عسکرو و محسنو اشو میگوت که ثوابشن تا نماز عشا صبر کنی بعد روزت افطار کنی ویرخت که بعضیا اشومیگوت که شی الله اکبر عبدی هم وامیت روزت افطار کنی. اینا که هی مینیسم تو شکم که روزه بگیرم اُمسال یا نه سی خاطری که فکرش میکنم تنم می لرزت نیسن خیلی گشنم وامیت. امرو هم پری روزه بین پری هم که اشومیگوت امرو اول ماه نیسن و ما روزه نمیگیریم. ای گپ آخُری گپ امثال مُن که تیغ و ژیلت برمو کم نمیکند. عسکرو و ایمانو سر فوتبال دیگی هنم حرف میزنن و ایمانو که باخته بین دیگ امرو اشمیت تلافی واکند میگوت ماه رمضو نندن و باید امرو بیشیم بازی چونکه اگه ماه رمضو بت فوتبال ما هم تعطیلن ( خدا مینی خا چه سر مات اُوردن ). محمود خاکرم منتظر سیدشن که مث چمسال شوا شی یک بشن درگه سی شنو.

گذشته از ای شوخیا خیلی دلمو تنگ واده بی سی این ماه چه اونا که فیکس مجلس بین مث مجتبی حاج خیر و عسکرو و ... و چه اونیی که چی درس میکنن و دس مردم مین مث اکبر مجید و احمد مندو و امثال اینا که اجرشو ایشالا با خُیا خوش بت. از اونا هم نگذریم که مجلسشو بد مراسم شو کر درگه و ری خکاش گرمن و سر زمی والیبال تا سحر حاضرن. خبر خش هم ای که امسال احتمالاً زمی والیبالمو کر درگن و اول به لطف خدا و بد با پیگیری دهیار و مردم ولات اونجا روشت وادن.

/ 2 نظر / 12 بازدید

merssi mamnoon baz ham az harf haye khodemooni be weblogetoon ezafeh konin

HOSSEIN KHEDRI

ممنون از این که حرف های محلی در وبلاگ تون نوشتین خواهش میکنم حرف های محلی بیشتری به وبلاگ تون اضافه کنین