محبت در رگ و در پوست داریم

محبت در رگ و در پوست داریم
حسین ابن علی را دوست داریم

قیامت بی حسین غوغا ندارد
شفاعت جز حسین معنا ندارد

اگر آید هزاران یوسف از راه
حسین ابن علی همتا ندارد

یکی درد و یکی هجران پسندد
یکی وصل و یکی درمان پسندد

حسین معنای عشق و دلربایی است
خوشا زینب که دلدار حسین است

گنهکاران امت را بگویید
که بخشیدن فقط کار حسین است

مکن تکیه به دیوار خلایق
سرم در پشت دیوار حسین است

گرفتاران فراوانند به الله
خوش آن دل که گرفتار حسین است

بدین علت تماشایی است محشر
علم دست علمدار حسین است

مرامی .. که جز کرب وبلا نیست
منا و سعی دیدار حسین است
/ 0 نظر / 6 بازدید