یا حسین این عشق خود از ما مگیر

یا حسین این عشق خود از ما مگیر ... آنچه را خود داده ای از ما مگیر

 حســـــــــــــــــــــین ...  حســـــــــــــــــــــین ...

 عشق تو باشد تمام هست ما .... هستی ما را مگیر از دست ما

نامت از هر جا شنیدم یا حسین ... در پیش با سر دویدم یا حسین

 عشقت اما نیست تنها مدعا .... در پیش اشکی مداوم کن عطا

اشک درمان ملامت میکند .... وقت دلتنگی قیامت میکند

/ 0 نظر / 9 بازدید