شعر مهتاب

 

آفتاب

روشنایی آفرین،

زندگی افزا ،

و  گرما بخش،

ولی مغرور وخود خواه!

که تلالو حتی یک ستاره را بر نمی تابد.

 

 

 

بنازم کرامت "مهتاب"را ،

که وقتی هست،

 یک آسمان ستاره 

مجال درخشش می یابند.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید