نمایی زیبا از کوهی در نزدیکی بتیه

 

 

همان طور که قبلا خدمتتون عرض کردم و گفتم که دارن دل کوه رو تراش میدن و فضای طبیعی رو از بین میبرن یه منظره جالب رو نیز از ما گرفتن.

اینجا یه تصویر قشنگ از یک کوه که بر فراز آن یه قله قشنگیه رو اوردم.(این کوه به اسم های متعددی نام گذاری شده که ریشه در تاریخ و فرهنگ ما داره)ولی تا زمانی که چرما بود این کوه قابل رویت بود ولی متاسفانه بعد از بین رفتن چرما این اثر جالب قابل رویت نیست.

متاسفانه دیگر قابل رویت نیست..........

/ 2 نظر / 5 بازدید
محمد تابناک (میشمح)

سلام اول اینکه با افتخار شمام لینکاکه. بیشم خالو به خیا خیلی حیفن که ای مناظر هی با دس خومو خراوامبیت. خیا خشش نمیت. ولله خیا خشش نمیت.

سید رضا هاشمی

متاسفم