سی بوشر

--------------------------------
سی= برای
خین= خون
تش= آتش
خره نمک= بسیار شور
کیچه= کوچه
پس کیچه= پسکوچه
وختی= وقتی
تیفون= توفان
غناهشت= صدای ترسناک
صدوی= صدای
غره طراق= رعد
شو = شب
خش = خوش
زیتر = زودتر = قدیم
زیترا = قدیما
توسون = تابستان
سیل = نگاه، تماشا
اوشلی = گل آلود
سبخ = خاک شور
افتو = آفتاب
هیچ جوی دیگه = هیچ جای دیگر

/ 1 نظر / 6 بازدید
نگين

هيچ جاي دنيا رو به يه مشت سبخ روستامون كه توش بدنيا اومدم و بزرگ شدم نميدم.هر وقت از جاي دوري برميگردم بخدا قسم دلم باز ميشه و نفس راحتي ميكشم.بخصوص صفاي دريامون.