محرم در راه است...

دوستان عزیز اگر ماچند مطلب درباره محرم تا پایان این دهه می زنیم از منظر به هم ریختگی در مطالب وبلاگ به آن نگاه نکنند فقط قصد ما ادای دین به نام حسین و محرم است همین.

محرم ماه الفت با جنون است

چراغ کوچه هایش بوی خون است

محرم حرمت خون است و خنجر

تلاطم می کند حنجربه حنجر

دل من فدای دو دست اباالفضل

به قربان چشمان مست اباالفضل

ربود از همه ساقیان گوی سبقت

به چوگان دل ناز شست اباالفضل

غم ِ زهرا مرا سوز درون داد

دم ِ حیدر به من شور جنون داد

حسین آمد به زخم دل نمک ریخت

مرا با شور عاشورا در آمیخت

مرا سودای زینب در به در کرد

نصیبم جرعه ای خون جگر کرد

ز فرط تشنگی بی تاب گشتم

عطش دیدم ز خجلت آب گشتم

چه ها گویم ز مَشک تیرخورده

ز دست ساقی شمشیر خورده

به خاک افتاد مشک از دست ساقی

دو عالم پر شد از بوی اقاقی

مشامم پر شد از داغ شهیدان

که می گردم بیابان در بیابان

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
نگين

يا حسين!

عبدی حسن مع جلی

من دلم خیلی برای علی حمیدی تنگ شده سلامش برسون

ایمان

اجرت با امام حسین ولی خیلی سریعتر عزادارمو کردی