شوق وصال

شوق وصال ... 

 

دلی که نور ولای شه نجف دارد

یقین که گوهر دُردانه در صدف دارد 

 

به جام باده عشقش اگر کسی لب زد

کلید گنج سعادت ، همو به کف دارد 

 

فدای آن شه خوبان که تاج نوکریش

به پادشاهی مُلک و مَلَک شرف دارد 

 

ز خلقت دو جهان و تمام هستی آن

خدا ، محبت آل علی هدف دارد 

 

به غیر حضرت حق ، شیعه از چه می ترسد؟

که با ولای علی ، مُهر لا تَخَف دارد 

 

ببین که در شب میلاد پرستاره او

به شوق رؤیت ماهش ، زمین شَعَف دارد 

 

هموکه مولد پاکش ، حریم امن خداست

و از ولادت او کعبه هم شرف دارد 

 

ببین که خیل ملائک در آسمان و زمین

به یُمن فیض حضورش چه شور و دَف دارد 

 

خدا کند که بتابد ،  در آسمان ظهور

مهی که قبضه تیغ علی به کف دارد 

 

به اشتیاق وصالش هنوز منتظر است

دلی که نور ولای شه نجف دارد

/ 0 نظر / 6 بازدید