شعر و تصویر زمستان

ای کاش دست قدرتمند تقدیر
هیچ بهاری را به سردی زمستان نسپارد!
یا اگر زمستان قانون طبیعت است...
خدایا به زمستان هم عشق بیاموز!
که اگر روزی...
زمستان عاشق باشد...
دیگر هیچ کودکی از سرما نمی‌میرد!
دیگر بهانه‌ای برای هیچ انسانی نیست که بگوید
با زمستان عشق فرار می‌کند!
شاید هم اگر روزی زمستان عاشق شد:
عاشق بهار باشد!

 

/ 0 نظر / 34 بازدید