انشاء

موضوع انشاء: این روزهای کلات

نویسنده: عمار خدری

 

از کلات می نویسم، از این روزهای کلات. باد گرمی می وزد اما قابل تحمل است

دریا خروشان شده گویی از چیزی ترسیده شاید ...

نخل ها، خرماهای آخرشان را می دهند ...

تپه های ماسه ای با وزش باد این ور و آن ور می روند و با آدم بازی می کنند انگار کسی دارد قلقلکمان می دهد ...

ماسه های ساحل هم اوضاع شان خوب نیست کمی با زباله ها همبستر شده اند ...

کمی آنطرف تر دریا چنان خود را به ساحل و اسکله می کوباند انگار طلبکار است ولی نه، بگویم عاشق است، بهتره ...

مهره و خنیا ( دو منطقه در جنوب روستای کلات ) تنها و دور افتاده شده اند مگر چند نفری که به ماهیگیری در این مناطق می روند کسی سراغشان را نمی گیرد ...

سر پوزه ( منطقه در شمال روستای کلات ) که اینجا ور دلمان در نزدیکی ایستاده و تماشایمان می کند با آن پوزه مشرف به دریایش. اینجا هم اگر محل گشت و گذار گوسفندان نبود متروک می شد ...

از سارخره ( منطقه ای در جنوب روستای کلات ) هم بگویم که با آن همه درخت های کنارش حالا حالاها باید تنها باشد ...

تنها چیزی که بازید کننده اش زیاد است دریاست و ساحل زیبای آن که شب ها را ناظر افرادی در دل خود هستند ...

همه چیز آرام است ...

حرف زیاد است ولی دیگر کافی است. سکوت اختیار می کنیم  و کنجی از کلاس آرام می نشینم ...


پایان انشاء

/ 2 نظر / 6 بازدید
زیر فاطمه

آقای خدری چه شعرای جالبی سرودینا

chit chat

خیل خیلی قشنگستا