قران و ناپلئون

ان هذا القرآن یهدى للتى هى اءقوم و یبشر المؤ منین - الاسراء 9

(براستى که دین قرآن هدایت مى کند بآنچه درست و محکمتر است و بر مؤ منان بشارت مى دهد)

 

 وقتى مترجم این آیه را خواند و ترجمه کرد؛ از کتابخانه بیرون آمد و شب را تا صبح بفکر این آیه بود. صبح باز به کتابخانه آمد و مترجم آیاتى دیگر از قرآن را برایش ترجمه کرد.

روز سوم هم مترجم از قرآن براى او ترجمه کرد و خواند. ناپلئون از قرآن سئوال کرد. گفت : اینان معتقدند که خداوند قرآن را بر پیامبر آخرالزمان محمد صلى الله علیه و آله نازل کرده است و تا قیامت کتاب هدایت آنان است .
ناپلئون گفت : آنچه من از این کتاب استفاده کردم اینطور احساس نمودم که (اول ) اگر مسلمین از دستورات جامع این کتاب استفاده کنند روى ذلت نخواهند دید. (دوم ) تا زمانیکه قرآن بین آنها حکومت کند، مسلمانان تسلیم ما غربیها نخواهند شد؛ مگر ما بین آنها و قرآن جدائى بیفکنیم

http://mehranadab.blogfa.com/post/144

/ 0 نظر / 23 بازدید