تکراریه ولی واسه خنده خوبه!

یک بنده خدایی، کنار اقیانوس قدم میزد و زیر لب، دعایی را هم زمزمه میکرد. نگاهى به آسمان آبى و دریاى لاجوردی و ساحل طلایى انداخت و گفت :
- خدایا ! میشود تنها آرزوى مرا بر آورده کنى ؟
ناگاه، ابرى سیاه، آسمان را پوشاند و رعد و برقى در گرفت و در هیاهوى رعد و برق، صدایى از عرش اعلى بگوش رسید که میگفت :
- چه آرزویى دارى اى بنده ى محبوب من ؟
مرد، سرش را به آسمان بلند کرد و ترسان و لرزان گفت :
- اى خداى کریم ! از تو مى خواهم جاده اى بین کالیفرنیا و هاوایی بسازى تا هر وقت دلم خواست در این جاده رانندگى کنم !
از جانب خداى متعال ندا آمد که :
- اى بنده ى من ! من ترا بخاطر وفادارى ات بسیار دوست میدارم و مى توانم خواهش ترا بر آورده کنم، اما، هیچ میدانى انجام تقاضاى تو چقدر دشوار است ؟ هیچ میدانى که باید فرمان دهم تا فرشتگانم روى اقیانوس آرام را آسفالت کنند ؟ هیچ میدانى چقدر آهن و سیمان و فولاد باید مصرف شود ؟ من همه ى اینها را مى توانم انجام بدهم، اما، آیا نمى توانى آرزوى دیگرى بکنى ؟
مرد، مدتى به فکر فرو رفت، آنگاه گفت :
- اى خداى من! من از کار زنان سر در نمى آورم ! میشود به من بفهمانى که زنان چرا می گریند؟ میشود به من بفهمانى احساس درونى شان چیست ؟ اصلا میشود به من یاد بدهى که چگونه مى توان زنان را خوشحال کرد؟
صدایی از جانب باریتعالى آمد که : اى بنده من ! آن جاده اى را که خواسته اى، دو بانده باشد یا چهار بانده ؟

/ 7 نظر / 6 بازدید

هه هه هه هه هه

سارا

خیییییییییییییییییلی خندیدیم....[نیشخند][نیشخند][نیشخند]،اصن هم خنده دار نبود والا گریه داره[عصبانی] بعدشم اصل جکه اینجوری نیست تغییرش دادید [بازنده]

سارا

[عصبانی]این مشکل خودتونه که نمیتونید زنا رو درک کنید چرا به خدا نسبتش میدید خدا تو قرآنش هر جا اسم مرد رو آورده اسم زن هم آورده اونوقت همون خدای عادل میاد بین بنده هاش فرق میذاره البته این یه جکه کلا دارم میگم مث ایکه قصد دعوا داریا [عصبانی]

عباس

هه هه هه هه هه هه هه ..... عالی بی[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]

صادق

خوشمان آمد-خوشمان آمد- آورين [شوخی] خانماي محترم به دل نگيريد حالا يه چند تا طنز مردونه هم بزار دل خانما نشكنه [عینک]

سمانه

انگار زنا خوب حرصت در آوردن که با ای جوکا دل خوت خنک میکنی