خلیج تا ابد پارس(فارس)


10اردیبهشت روز ملی خلیج فارس | www.Persian-Star.org

وطن یعنی خلیج تا ابد پارس

Persian Gulf Forever

الخلیج الفارسی إلى الأبد

ای خلیج آبی و پیوسته فارس
همرهت نام خوش و برجسته فارس

ای خلیج نیلی و نامی فارس
ای نشسته در کنار قوم پارس

جای تو والاترین حد و مکان
در دل و در جان ما ایرانیان

رونق احوال دنیا بوده ای
هرمزت تنگه گلوگاه جهان

وصله ی اصلی مرز و بوم ما
غبطه ای بر دشمنان شوم ما

ای خلیج نیلی و نامی فارس
چون زمرد می درخشد بر تو نام

تا که ایران هست و دنیا بر دوام
نام تو پاینده هست و مستدام


10اردیبهشت روز ملی خلیج فارس | www.Persian-Star.org

10اردیبهشت روز ملی خلیج فارس | www.Persian-Star.org

 

روز ملی خلیج فارس گرامی باد

/ 3 نظر / 25 بازدید
ارغوان

عالی بود[تایید]

استقلال

خیای از متنش استفاده کردم خوب بود[لبخند][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید]