چرا مجنون تر از مجنون نباشم

به گیسوی دوتایت تا نداری...وفا داری ولی با ما نداری

چرا مجنون تر از مجنون نباشم.....تو چیزی کمتر از لیلا نداری

چو ریزد شانه ذلفت را به شانه ... به هر مو میکنی صد دل نشانه

پر و بال دل ما را مسوزان ...که دارم بر سر ذلف تو لانه

/ 0 نظر / 43 بازدید