جملات بسیار زیبا

سکوتم را به باران هدیه کردم/ تمام زندگی را گریه کردم/ نبودی در فراق شانه‌هایت / به هر خاکی رسیدم تکیه کردم.

 
 ....................................

  سکوت سرشار ازناگفته هاست وناگفته ها پر بها ترین داشته هاست .  ....................................
سرفه می کنم بیرون نمی پرد ، سکوت بدی در گلویم نشسته.....

 ....................................

گاه می توان براى یک دوست چند سطر سکوت به یادگار گذاشت ، تا او در خلوت خود هر طور که خواست آنرا معنا کند . . .

 

  ....................................

  

سکوتم را نکن باور . . .
من آن آرامش سنگین پیش از قهر طوفانم . . .
من آن خرمن ، من آن انبار باروتم که با آواز یک کبریت آتش می شوم یکسر . . .

 

  ....................................

 

 می دونی زیبا ترین خط منحنی دنیا چیه ؟ لبخندی که بی اراده رو لبهای یک عاشق نقش می بنده تا در نهایت سکوت فریاد بزنه : دوستت دارم . . .

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید