از سرعت خود بکاهید

می خواستم شعری خاطره آمیز که حتما همه خوندینش رو بنویسم که با روح آدم بازی می کنه. امیدوارم تجدید خاطره و انگیزه بشه

ای آدمیزاد به کجا چنین شتابانی که مثل طوفان همه چیز را به یغما میبری!

به کجا چنین شتابان؟
گون از نسیم پرسید
دل من گرفته زینجا , هوس سفر نداری؟
ز غبار این بیابان؟
همه آرزویم اما.... چه کنم که بسته پایم....
به کجا چنین شتابان؟
به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم

سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را
چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها به باران
برسان سلام ما را
 

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

/ 0 نظر / 6 بازدید