کلام بزرگان

آنچه جوان در آینه می بیند      پیر در خشت خام می بیند...

 

/ 2 نظر / 35 بازدید
اران

سلام .اه واه وصد افسوس که چرا خداوند از ما دریغ کرده چندتایی گاندی وماندلا را.

اران

سلام .اه واه وصد افسوس که چرا خداوند از ما دریغ کرده چندتایی گاندی وماندلا را.