فقر چیست؟

خرد می‌کند...

 

فقر ، کتیبۀ سه هزار ساله‌ای است

 

که روی آن یادگاری نوشته‌اند...

 


فقر، پوست موزی است

 

که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته می‌شود .....

 

فقر ، همه جا سر می‌کشد ...


فقر، شب را " بی غذا " سر کردن نیست

 

فقر، روز را " بی اندیشه" به سر  بردن است..... .


   
 
/ 0 نظر / 6 بازدید