شعر ناصر الدین شاه درباره امام حسین

روز عاشورا در آن میدان عشق                             کرد رو را جانب سلطان عشق

بارالها این سرم این پیکرم                                    این علمدار رشید، این اکبرم

این سکینه، این رقیه، این رباب                             این عروس دست وپا خون در خضاب

این من و این ساربان، این شمر دون                       این تن عریان میان خاک و خون

این من و این ذکر یارب یاربم                                  این من و این ناله های زینبم

 *******

پس خطاب آمد زحق کی شاه عشق                      ای حسین یکه تاز راه عشق

گر تو بر من عاشقی ای محترم                               پرده برکش من به تو عاشقترم

غم مخور که من خریدار توام                                   مشتری بر جنس بازار توام

هر چه بودت داده ای در راه ما                                مرحبا صد مرحبا خودهم بیا

خود بیا که می کشم من ناز تو                              عرش و فرشم جمله پا انداز تو

لیک خود تنها در بزم یار                                        خود بیا و اصغرت را هم بیار

خوش بود در بزم یاران بلبلی                                 خاصه در منقار اوبرگ گلی

خود تو بلبل ، گل؛ علی اصغرت                                زودتر بشتاب سوی داورت

/ 0 نظر / 3 بازدید