دور زدن خدا!!

بچه‌ها درناهارخورى مدرسه به صف ایستاده بودند.  سر میز یک سبد سیب بود که روى آن نوشته بود: فقط یکى بردارید. خدا ناظر شماست در انتهاى میز یک سبد شیرینى و شکلات بود.  یکى از بچه‌ها رویش نوشت: هر چند تا مى‌خواهید بردارید!  خدا مواظب سیب‌هاست

/ 0 نظر / 38 بازدید