دهتو ( دخترو )!!

مو سـی تـو میزنُم گهپای شیرین

mo si to mizenom gahpaye shirin

ام تو شی مو خیلی تَهلی دهتو

am to shey mo kheyli tahli dohtoo

 

سی آشتی کرده سختی مث مَرمَر

si ashti kerde sakhti mese marmar

اما سـی جـهـل کـرده سَـهلی دهتو

ama si jahl kerde shli dohtoo

 

مـو آم مـیـت از دسـت روزا کُنُم فر

mo am mit az daste rooza konom fer

شُوا تو خوم مییی نا مهلی دُهتو

showa too khom miyi na mahli dohtoo

 

نمی غهمی که مُو اهل دل هسم

nemi ghahmi ke mo ahle del hesom

سی چه با ای دلم نا اهلی دهتو

si che ba ii delom na ahli dohtoo

سید اسماعیل بهزادی

 

/ 3 نظر / 11 بازدید
جاشو

عجب شعری بی عامو... دمت گرم دم شاعرش خورونگ...[تعجب]

حسن

بوا ای ول دست طلا کیف کردم[دست]

حسن

بوا ای ول دست طلا کیف کردم[دست]