کجایی خدا؟؟؟.... همین نزدیکی!

روز گذشته، اعضای سازمان منافقین در آمریکا، به جان سخنگوی وزارت خارجه ایران در نیویورک می‌افتند و بنا به فرهنگ همیشگی خود، به وی فحاشی کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.اما در این باره باید گفت که تقریبا این موضوع نه مسأله مهمی است و نه جدید، چرا که رفتار سازمان منافقین ـ که از کشتن زن و بچه‌های بی‌گناه ابایی ندارند‌ ـ برای کتک زدن انسان‌ها طبیعی است، که «نیش عقرب هم از سر کین است وهم  اقتضای طبیعتش این است»؛ البته در مورد تروریست های منافق. در کنار آنان رفتار سلطنت طلب های خود فروخته که سالهاست اجیر شده اند نیز چندان جای تعجبی ندارد. سلطنت طلبانی که حتی به تروریستی همچون ریگی هم برای کشتن جوانان وطن هم متوسل شده اند.

به گزارش «تابناک»، اما نکته مهم و قابل پیگیری این که در بخش پایانی این ویدیو ـ که در شبکه‌های اینترنتی منتشر شده ـ یکی از مأموران پلیس آمریکا به مهاجم می‌گوید: «دیگر بس است»!

این جمله در واقع از سناریویی عجیبی خبر می‌دهد که بر پایه آن، اعضای سازمان تروریستی ـ که به تازگی به آدم اجیر کردن افتاده‌اند ـ با پلیس توافق کرده‌اند که دیپلمات ایرانی را کتک زده و به وی بی‌احترامی کنند و چنین به نظر می‌رسد که گویا، حد این کتک‌کاری و اهانت هم مورد توافق دو طرف بوده، چرا که در بخش پایانی، پلیس به تروریست‌ها می‌گوید: دیگر بس است؛ گویا زمان مورد توافق طرفین به پایان رسیده است!
حال با دیدین چنین صحنه هایی آیا می توان به چنین سیاست های آب زیر کاه تکیه کرد و سرنوشت خود را به دست و قلم آنان سپرد؟! به کدام مرجع جهانی می توان دل سپرد که داد مردمان این کره خاکی را بستاند؟! ای دا بیداد از این زمانه نیرنگ که در همه نقاطش بیداد می کند....

/ 0 نظر / 5 بازدید