جدول کامل بازی ها در مرحله ی گروهی

جدول گروه 1

تیم ها

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

شهید احمدی روشن

15

9

6

7

شهید چمران

11

10

1

4

شهید بابایی

13

17

4-

3

شهید باکری

10

13

3-

1


جدول گروه 2

تیم ها گل زده گل خورده تفاضل امتیاز

شهید   کاظمی

13

6

7

7

شهید  بهشتی

9

8

1

4

شهید   آوینی

5

5

0

4

شهید همت

5

13

8-

3

 

/ 0 نظر / 19 بازدید