بوستان معرفت


از دانایی سوال کردند:زندگی خود را بر چند اصل استوار کردی؟

جواب داد:

1- دانستم کار مرا دیگری انجام نمی دهد،پس تلاش کردم

2- دانستم که خدا مرا می بیند،پس حیا کردم

3- دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد،پس ارام شدم

4-دانستم پایان کارم مرگ است،پس مهیا شدم...

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
عباس

سلام آقا عمار خسته نباشید واقعا جالب بود. شرمنده ما دیگه درگیر امتحاناییم وقت سر خاروندن هم ندارم /. موفق و کامیاب باشید

می بینم کارای جدیدی ازت سر میزند قالب وبلاگ عوض می کنی، چیزای قشنگ قشنگ می نویسی