بارونو دوست دارم هنوز،چون تو رو یادم میاره

حس میکنم پیش منی،وقتی که بارون میباره

بارونو دوست دارم هنوز،بدون چتر و سرپناه

وقتیکه حرفای دلم،جا میگیرن توی یه آب...