نويسندگان

نوحه ها و مداحی های حضرت علی اصغر (علیه السلام)

 

سال 91

 

1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

دست را بر طناب میگیرد (روضه،شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

4,330

0:18:27

2

چشماشو بسته پسرم (نوحه ، شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,660

0:10:23

3

کاش میشد نسیمی خبرت راببرد (واحد ، شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,988

0:11:19

4

امشب دلم را بسته ام (واحد به همراه طبل زنی شب ششم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,976

0:05:36

 

 


 

1. حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

چه فکری میکنی ای تیر (روضه،شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,549

0:10:04

2

به غیر از خون تراوش کرد (روضه،شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,437

0:09:45

3

گهواره بی قراره (روضه،شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,126

0:03:11

4

تیر سه شعبه صیاد (نوحه،شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,538

0:10:02

5

دگر نشنوم گفتگوی تو را (واحد،شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,680

0:12:32

 

سال 90

 

1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

لالایی گل پونه (روضه،شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,422

0:14:34

2

چرا تو گهوارت نمی مونی (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,239

0:06:21

3

لالایی گلم لالا (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,425

0:06:53

4

همره نوحه ی تو سینه زنان اهل حرم، علی اصغر پسرم (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,463

0:06:59

 

2. سید مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

روضه شب هفتم (روضه،شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,902

0:05:23

2

لالا ای گل پونه (روضه،شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,466

0:04:09

3

روضه حضرت علی اصغر (روضه،شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,943

0:05:30

4

چکار کنم آخه مادرم (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,057

0:08:41

5

سوره کوثرمی، می خونمت پیش همهچکار کنم آخه مادرم 1 (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,887

0:05:21

 

3. حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

روضه شب هفتم (روضه،شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,112

0:08:50

2

روضه حضرت علی اصغر (روضه،شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,195

0:09:04

3

لالایی اصغر من (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,660

0:07:33

4

چیدن ندارد این گل (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,135

0:08:54

5

دعا کنید نمیره، ماهی رو دست دریا (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,800

0:12:57

 

4. حاج محمدرضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

روضه شب هفتم (روضه،شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

6,441

0:27:27

2

ای شیرین زبون مادر (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

4,260

0:14:31

3

خدایا خجالت چه آتشی زد برجانم (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,637

0:10:19

4

خاموش و بی صدا افتاده در برم (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,845

0:05:13

 

5. حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

بخواب 6 ماهه شیرین زبونم (روضه،شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,119

0:06:00

2

بابا، نشد دامادیتو ببینم (روضه،شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,914

0:08:16

3

ببار آسمون لبای تشنه خشک و زرده (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,464

0:09:50

4

بیا تا خدا رو با دل پریشون بخونیم (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

4,939

0:21:03

5

آخرین امیر لشکر راهی میدون شده (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,773

0:10:42

 

6. عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

مداحی به زبان ترکی (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,683

0:10:27

 

سال 89

 

1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

تو دلم مادر راز نهفته.. (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,799

0:06:07

2

روضه ترکی (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,210

0:07:31

3

دلم تنگ بارونه، دلت تنگ میدونه (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,678

0:12:31

 

2. حاج محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

هنوز دیده مادر به گاهواره تو (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,429

0:10:20

2

خدایا، حسین تو شرمنده شد (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

5,052

0:21:31

 

3. حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

گریه مکن اصغرم، اصغرم آرام باش (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,083

0:04:35

2

آه نفس گیر من،اشک سرازیر من (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,507

0:10:39

3

خنده بر روی پدر زد.. (دودمه،شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,563

0:06:37

 

 

 

 

 

4. حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

شعر خوانی حضرت علی اصغر (ع) (روضه شب هفتم  محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,461

0:07:00

2

خبر به حرم رسید شدند همه نا امید  (روضه شب هفتم  محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,162

0:09:00

3

کبوتر سفیدم وقتشه پر بگیری (روضه شب هفتم  محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,262

0:09:16

4

مرغی که بال بال زد آخر زتاب رفت (روضه شب هفتم  محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

877

0:02:29

 

5. حاج مهدی میر داماد

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

عروس خانه زهرا چه لاله می کاری (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,799

0:06:07

 

6. محمد حسین حدادیان

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

حرم از العطش اهل حرم می سوزد (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,476

0:06:16

2

لالایی اصغر، لالایی اصغر (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,868

0:12:12

 

7. جواد مقدم

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

غصه می خوره مادرت رباب (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,072

0:07:39

 

سال 88

 

1. محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

ببینید،ببینید.. گلم رنگ ندارد (روضه شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,799

0:06:07

2

رخت از بوسه ای بیگاه می سوخت-روضه (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,210

0:07:31

3

ای دل، ای دل، ای دل -روضه (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,678

0:12:31

4

از بین خیمه اومد سرباز 6 ماهه (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,151

0:10:44

5

بخواب ای گل تشنه ای پسرم (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,573

0:05:21

6

آب کیمیا شده جگرم (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,373

0:04:39

7

عربی - روضه (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

854

0:02:53

8

دل مادر شکسته به روی نیزه بسته.. (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,979

0:06:43

9

در بین حلقه های عزا .. (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

5,061

0:17:15

10

بگو که یک شبه مردی شدی برای خودت (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,502

0:08:31

11

عربی (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,072

0:03:38

12

پاییزه و برگ خزون تن جوونا پر خون (شب هفتم محرم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,556

0:05:17

 

2. محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

روضه حضرت علی اصغر (1) (روز هفتم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

3,541

0:15:04

2

روضه حضرت علی اصغر (2) (روز هفتم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

4,003

0:17:03

3

حی علی اعزاء حی علی البکاء (روز هفتم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,554

0:10:52

4

آخرین یار تو هستم (روز هفتم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

4,456

0:18:59

 

3. حدادیان و نیکبختیان

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

امشب به صف کرب و بلا قحطی آب است (روز هفتم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

4,374

0:18:38

2

دعای بارون روی لبامون (روز هفتم)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,446

0:06:08

 

سال 87 و ماقبل

 

1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

دل آتش زده ام بی تو به گرداب خورم

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

832

0:03:32

2

ای گل من آروم بگیر، شرمو توی چشمام بخون

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

481

0:02:02

3

گریه کمتر کن، مادرت زاره

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

978

0:04:09

4

تو گهواره یکی بی خوابه بی خوابه بی خوابه

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2.03

0:11:51

5

وقتی که آسمان را زخم عطش سوزانده

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1.80

0:10:31

6

دلم اسیر چشات ، چشات به موج فرات

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,466

0:08:19

7

می زنی تو دست و پا من، دست و پا گم کرده ام

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

570

0:04:46

8

دوست دارم تشنه باشم، شیر مادر را ننوشم

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

578

0:04:22

9

ای حسین عشق منی، حسین عشق منی

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

609

0:04:37

10

بچه ها دست بابا خونی شده

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

449

0:03:25

11

مادر برات لالایی خونده

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

657

0:04:59

12

علی علی لای لای

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

916

0:06:16

 

2. محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

همه میگن دعای مادرا میگیره

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1.530

0:06:30

2

توی آغوش گهواره ، جونی نداره شیرخواره

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1.069

0:04:32

3

برای بارون پسرم ، دعای من فایده نداشت

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

812

0:04:36

 

3. حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

دل من در تب و تابه - روضه - قسمت اول

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,878

0:07:59

2

دل من در تب و تابه - روضه - قسمت دوم

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,501

0:10:12

3

این آیه ی سرخ هو الباقی یارب

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,238

0:09:54

4

مزهر آیات شمس الضحی ام

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,255

0:08:54

5

کسی غنجه رو اینجوری پرپر نکرده

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,465

0:06:13

 

4. مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

قنداقه غرق خون ه (سال 87)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

750

0:06:21

2

این هیا هو در ... (سال 87)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

717

0:06:05

3

قحط آب دل کبابه قحط آب دل کبابه (سال 87)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

397

0:03:21

4

روضه حضرت علی اصغر (3) (روضه_سال 87)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

928

0:07:52

5

روضه حضرت علی اصغر (2) (روضه_سال 87)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

924

0:07:50

6

روضه حضرت علی اصغر (1) (روضه_سال 87)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

620

0:05:15

7

کشیده پر مرغ نیمه جان ، به آسمان ، ز روی دستانم

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,239

0:07:01

8

تشنه لب باشد اوج پروازت روی دست من

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,278

0:07:15

9

با ناله هات می زنی ، آتیش به جون مادرت

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,312

0:07:26

 

5. حسین سیب سرخی

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

سلطان کربلا چو تمنای آب کرد

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

755

0:06:05

 

6. حمید علیمی

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

ای آرزوهای رباب     قدری تحمل کن بخواب

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

1,324

0:05:37

2

طفل رباب نخورده آب  (شور)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

196

0:00:48

3

علی لای لای       علی لای لای (روضه)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

993

0:04:12

 

6. حسین فخری ( بوشهر)

ردیف

موضوع

پخش

اجرا

حجم
(KB)

زمان

1

لالایی لالایی لالایی (جدید)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

2,830

0:07:59

2

دمادم از عطش غش مینماید (جدید)

 

http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif

5,586

0:15:49

 

برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.


منبع: آوینی

 


موضوعات مرتبط: ()

برچسب‌ها: نوحه ها و مداحی های حضرت علی اصغر (علیه السلام)
[ جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱ ] [ ۱:٤٠ ‎ق.ظ ] [ کلات ]

.: Weblog Themes By kalat :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ جهت معرفی روستای کلات طراحی شده است. نام این روستا در زبان فارسی به صورت Kalat نوشته و خوانده می شود ولی در بین افرادی که به لهجه دشتیاتی تکلم دارند به دلیل تبدیل تمام حروف فتحه دار به کسره به صورت Kelat خوانده می شود.
امکانات وب

دانلود سینه زنی بوشهری روستای کلات (تصویری)

متن نوحه و واحد بوشهری

شروه
در اين وبلاگ
در كل اينترنت

RSS Feed