نويسندگان

 

اصغر به گهواره لبیک یاری گفت
لبیک جانبازی با اه و زاری گفت
چون بانگ هل من ناصر را شنید اصغر
از سوی میدان در حرم ان کودک مضطر
امد به جنبش شیرو خواره مظر داور
اندر جواب باب خود لبیک یاری گفت
گفتا که ای بابا ز میدان در حرم برگرد
از قتلگه یک لحظه ای تاج سرم برگرد
در این زمین پر بلا من یاورم برگرد
او پاسخ بابای خود با اشک و زاری داد
بی کس نگشتی ای پدر باز اند ر این صحرا
بر کربلا ی پر بلا من یاورم بابا 
برگرد و اندر خیمه گه لطفی بمن بنما
این نکته را ان غنچه گل با بیقراری گفت
من خود ندانم رو کنم در سوی قربانگاه
برگرد و گیرم در بغل ای یکه شاهنشاه
با خود بابا مرا بر تو کنون این راه
در گوشه گهواره با امید واری گفت

 

 

 

 

  دانلود فایل صوتی

جاده و اسب مهیاست،بیا تا برویم
کربلا منتظر ماست بیا تا برویم

ایستاده ست به تفسیر قیامت خورشید

آن سوی واقعه پیداست بیا تا برویم

خاک،درخون خدا  می شکفد می بالد
آسمان،غرق تماشاست بیا تا برویم

تیغ، در معرکه می افتد و بر می خیزد
رقص شمشیر چه زیباست، بیا تا برویم

از سراشیبی تردید اگر بر گردیم
عرش،زیر قدم ماست بیا تا برویم

دست عباس، به خونخواهی آب آمده است
آتش معرکه برپاست بیا تا برویم

زره از موج بپوشیم و ردا از طوفان
راه ما، از دل دریاست بیا تا برویم

کاش،ای کاش! که دنیای عطش می فهمید
آب، مهریه زهراست بیا تا برویم

چیزی از راه نمانده ست چرا برگردیم
آخر راه، همین جاست بیا تا برویم

فرصتی باشد اگر ،باز در ین آمد و رفت
تا همین امشب و فرداست بیا تا برویم

 

 

 

 

 

از شام غم گشته روان  قافله ماتم زدگان  

اجرای پنجم صفر حسینیه اعظم دیلم

(عبدالرضا ابراهیمی)

 

دانلود با لینک مستقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زد آتش غم بر دل زبانه                  نیلی است جسمم از تازیانه

بابا نبودی بینی که دشمن             با کعب نی می زد بر سرمن

 

تنهای تنها اندر بیابان                   من می دویدم  با چشم گریان

خاشاک صحرا برمن نشسته         رنج اسیری قلبم شکسته

خار مغیلان آزرده پایم                   آیا چنین است بابا سزایم

بابای خوبم بابای نازم                  برگو که من با دشمن چه سازم

 

در بحر غمها دل شد شناور          سوزد ز ماتم جسمم چون آذر

راست به نی بود چون روبرویم      راز دلم را با تو بگویم  

بروی نیزه زلفت پریشان             دل خون بگشتم زان زلف اخشان

از خون خضاب است موی تو بابا   مجروح سنگ است روی تو بابا

 

باری ز محنت بر دوش دارم           طعن و ملامت در گوش دارم

از جور دشمن شد پاره گوشم         زان درد جانکاه من در خروشم

 

بابا نبودی بینی که دشمن            با کعب نی می زد بر سرمن

 

 

 

آمده از شام بلا به طواف بدن بی سرت   

 

 

 

 

 

غـــوغـــا شــده در کرببلا(2)             زیـنب شـده در شــور  و  نــوا

در   گـــــلـــزار   شــــهیــدان             گـفت  ای  خـسرو  خــوبــان

             من زینبم زوّار تواَم آمدم از شام ویران(2)

کـنـج  خـرابـه  بـوده   مـنـزلـم            شـام غـریـبـان شـده  محفلم

کـنـج   خـرابـه   و   بـزم یـزیـد            ای تشنه  لبـا بشکسته دلم

             من زینبم زوّار تواَم آمدم از شام ویران(2)

رقــیه   نـــاز  دانــه ی    تـــو              آن  زیـب  کــاشانه ی  تــو

چون دید رأست غرقه به خون             سـوخـت و فتاد پروانه ی تو

             من زینبم زوّار تواَم آمدم از شام ویران(2)

فـتـوت بــا قـلبـی حـزیـن (2)            در  اربــعـین   شـه   دیــن

بـنـال کـه  می گـفت  زیـنـب            بـا  آن  گــل  گلـزار   یـقـین

             من زینبم زوّار تواَم آمدم از شام ویران(2)

 

 

 

 

واحد بسیار زیبا و شنیدنی از آقای علیرضا قناتی

1)بار دیگر شور وشیون در نهاد ما فتاد

 

 

2) واحد     ماه غم   -مسجد نور بندردیلم

 ماه غم ماه محرم شد زنو یاران بپا            

امشب است مهمان زینب آن شه کرببلا

گویم از امشب که زینب اشک ببارد تا سحر    

بیقرار در فکر فردا نالد از سوز جگر

 

3)گوهر یکتای عشق

گوهر یکتای عشق دره یتم حسن  

خلعت زیبای عشق کرده به بر چون کفن

 

4)چرخ گردون را عجب شور 

چرخ گردون را عجب شور و فغانی امشب است  

 در میان سینه ها حزین عیانی امشب است

 

 

 

 

 

دانلود واحد  

بار دیگر شور  شیون در نهاد ما فتاد  

باز شیون شورشی در جان ما فیها نهاد

بار دیگر از سبوی عشق می جوشد خروش

ای شفق پوشان  عاشق عاشقان درد نوش

نوبت پیکار دل در عرصه ایثار شد  

فرصت دیدار حق در محضر دادار شد

امشب ای جان پروراران گر هست ماراتشنه کام      

هان به معنی برده زین شهد عطش صدتشنه کام

در صراط عشق ما را  جرعه ای جان پرور است      

عاشقان عشق را ای عاشقان جان در بر است

ما به قصد عزت و ایمان ودین  برخواستیم              

خواست جانان زما جان جان ز جانان خواستیم

همرهان فردا ز شور غیرت و مردانگی                        

باید از جان خون فشان پرداخت نقد بندگی

باید  از نو دین جدم مصطفی احیا شود                      

تا بدور از جمله تنها جمله سرها شود

جان فدای دوست باید در ره پایندگی                        

تا بماند شیوه قرآن از این تابندگی

گر چه یک صحراست ما را دشمن دین در کمین          

لیک ما را زین  فنا باقی است شرع ودین

چشم حق بینان چو از دل بر حقیقت باز شد               

اهل دل  را دبدگان معرفت در ساز شد 

بست مولا سالکان  خویش را احرام یار                      

کرد اندم کعبه مقصودشان را آشکار

 

 

 

 

 

دانلود فایل صوتی

ای رمز شعور دل بنیان وفا مولا

معراج حضور دل در عشق خدا مولا

دریا دل دریایی ، منظومه شیدایی

مصداق شکوفایی ، درباغ وفا مولا

گلواژه توحیدی ، پیغامی و امیدی

تکبیر خروشانی ، در نای نوا مولا

با آیه الهامی ، تفسیر دل جامی

در سینه فریادی ، فریاد رسا مولا

یک قطره زخون تو ، اعجاز جنون تو

نیروی دل ساقی ، پیغام شفا مولا

با عشق تو برهم زد ، زخم دل و مرهم زد

پیغام رسان جان ، در غار حرا مولا

با ناله چه برگیرم ، از وسعت دل حسرت

روی تو نمیگیرد ، در آیینه جا مولا

با موج بیامیزم ، وازنور برانگیزم

که از خویش بپرهیزم ، تا اوج فضا مولا

وقتی که درآهنگم ، فریاد تو می جوشد

می روید از اعماقم ، گلواژه لا مولا

 

 

 

 

واحد شنیدنی از استاد کربلایی عیسی تنگسیری

دانلود صوتی

 

باز آهنگ مصیبت ساز شد              ماتمی دیگر ز نو آغاز شد

بار دیگر شام غم شد آشکار            شعله زد داغی به چشم روزگار

باز گویم قصه مولای عشق             از علی آن قامت رعنای عشق

باز گویم از شب بیداد دون               از سحرگاهی سراسر تیره گون

شیر حق چون کرد آهنگ سفر        ناله ها پیچید در گوش سحر

یکطرف در حلقه زد بر دامنش          مرغکان در اظطراب رفتنش

لیک شاه عارفان دلداده بود              بهر دیدار خدا آماده بود

مرتضی داغی درون سینه داشت      دردی از بیداد اهل کینه داشت

بیقرار است از غم هجران علی         غصه دارد مرد دردستان علی

کیست تا این خسته را یاری کند        با علی یک لحظه غمخواری کند

رفت مولا تا به مقصودش رسد          اندکی دیگر به معبودش رسد

الوداع ای شیر حق با کوچه ها          الوداع با کوفیان بی وفا

شد به مسجد آن امام سرفراز            شاه دین بنمود آهنگ نماز

تا به قامت بست قد قامت علی         شد فضا از نور ذاتش منجلی

در کمین آمد شرارت پیشه ای            تا زند بر تارک حق تیشه ای

منتظر تا موسم  پرواز شد                  مرتضی با قدسیان همراز شد

بر کشید آندم برون تیغ از نیام             شد شتابان بهر قتل آن امام

وامصیبت  وامصیبت وای من               تا چه شد بر تارک مولای من

چون علی در سجده آخر نشست         تیغ کین پیشانی مولا شکست

شیر حق در خون خود شد رستگار       فزت و رب الکعبه گویان بی قرار

در  فراقش جمله یاران سوختند           هم یتیمان اشک باران سوختند

 چاه کوفه سینه را صد چاک کرد         نخل نخلستان  دلی غمناک کرد

زین عزا خورشید عالم تاب سوخت       هم فروغ صبح هم مهتاب سوخت

خرده بین هم خامه اش شد شعله زا   در عزای فاتح خیبر گشا

 

 

 

 

 

 

 دانلود فایل صوتی        

روز عاشورا که غم بالاگرفت                      غم فضای آسمانها را گرفت

درد و غم آن  روز بی اندازه داشت           بهر زینب داغهایی تازه داشت 

قلب زینب تا که نا آرام شد2                    آسمان از دود آهش شام شد

گریه مرحم بود بر زخم درون                   جای اشک از دیده ها می ریخت خون

کربلا گلزاری از آلاله بود2                        در فضا پیچیده بانگ لاله بود

(کربلا باغی پر از احساس بود                   علقمه شرمنده از عباس بود)2

غنچه و گلها همه پرپر شدند                    لاله های فاطمه پرپر شدند

از میان قتلگه آوا رسید                           ناله جانسوزی از صحرا رسید

سینه ها از شعله فریاد سوخت 2             خیمه ها در آتش بیداد سوخت

کودکان آواره در صحرا شدند                  گرم اشک و ناله با زهرا شدند

کودکی  از دیده اشک غم فشاند             خویش را بر عمه اش زینب رساند

(گفت عمه پس چه راه چاره  شد               گوش من از ضرب سیلی پاره شد)2

هر طرف طفلی پریشان حال بود 2         از هجوم غم شکسته بال بود

درمیان دشمن و صحرا و دشت                اجنبی داند چه بر زینب گذشت

آنقدر گویم که زین العابدین2                 گفت روزی در حضور مومنین

روز چون بگذشت و شب از ره رسید      خواب در خون آفتاب و مه بدید

قوتی در زانوی زینب نماند2                  شب نماز خویش را بنشسته خواند2

(در نماز خویش اشک و ناله داشت          بار داغ یک گلستان لاله داشت)2

لاله های سر بریده غرق خون 2                زخم  تنها شان همه از حد فزون

قطره قطره اشک از دیده فتاد                بهر زاری فرصتی دیگر نداد

 

 

 

 

 

 

 

دانلود فایل صوتی 

 

غم به دل دارم زبان را قدرت تقریر نیست            سوختم زین داغ عظمی چاره و تدبیر نیست 
این زبان حضرت زهراست کا فغان می کند            عالمی را از فغان و غصه ویران می کند 
یثرب امشب در میان آتش غم خا نه کرد               در میان شعله های بی کسی کا شا نه کرد

در کفن شدجسم طا ها همرهان تقدیرچیست       هیبت تا بوت و این هنگا مه دلگیر چیست 
درجهان پا شیده اند از این بلا گرد ملال                 وای دیگر ناید آن آوای تکبیر بلال 
نوح در گرداب طوفان بلا افتاده است                      باز آدم در غمی بی انتها افتاده است

باز موسی در گریبان طواف طور شد                      زان تجلی چشم موسی باز هم مسطورشد
در شگفتم کاین جهان از هم نمی پاشد چرا            وین زمین وآسمان از هم نمی پاشد چرا

روی دوش مرتضی تا بوت پیغمبر نشست               شا نه های مرتضی زین بار تنهایی شکست 
بعد از اینها بی حیایی سخت جولان می کند           مرتضی را در حریم چاه مهمان می کند 
بعد از این میخ در است وشا نه دخت رسول            بیت الاحزان است زین پس محنت افزای بتول 
آنقدر شیون کند از سینه افغان بر کشد                  کا قبت جام بلا را زین جدایی سر کشد

رفت دیگر رحمت للعالمین ای همرهان                   تا قیامت آمد آن بار گران ای همرهان 
پر کشید آن روح عظم تا فراز بی کران                     رفت آن پیغمبر مسکین نواز مهربان

امشب ای محنت نصیبان نیست تنها یک عزا            بلکه کشتند از جفا دونان امام مجتبی 
ریخت در کام حسن زهر خیا نت را ز قهر                  جعده ملعونه و سوزانده از غم بر وبحر 
در میان سوز تب می سوزد امشب مجتبی              لخته لخته خون دل می ریزد از سوز جفا 
شاه مظلومان حسین از غصه زاری می کند              سیل خون زین ماجرا از دیده جاری می کند 
بوسه باران می کند ازغم دو چشمان مجتبی            نا له ها دارد به لب هر دم شهید کربلا

با ر ا لها ما عزا د ار رسولیم و حسن                       زین جدا ییها ست در دل ناله و آه و محن 
هم ز هجران پیمبرخاک غم بر سر نشست              هم زداغ مجتبی دلهای مشتا قان شکست 
باز هم موجی پریشان است در شام عزا                  اشکریزان غصه دار است و به لب دارد نوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود فایل صوتی

دوباره لشگر غم سوی عالم بی امان آمد
سیه پوشیده آیات قیامت چون عیان آمد ...

چه می بینم پیمبر رخت رحلت می کند بر تن
ز نو خاک عزا یکباره بر فرق جهان آمد ...

مدینه غصه دارد از دو داغ سینه سوز امشب
هم از داغ پیمبر هم حسن دل در فغان آمد ...

ز طوس امشب بلند آوای هجران رضا گشته 
چه طوفان غم انگیزی به صحن بوستان آمد ...

ز کین پرپر شوند هر دم ز بستان نبی گل ها
تو گویی برگ ریزان گشته و باد خزان آمد ...

از آن روزی که سوی طوس عازم شد غریبانه
به کام این جهان گو جام زهری در نهان آمد ...

رضا می گفت : این سان در هجوم فتنه ها هر دم
خداوندا مدد بنمای بر لب چون که جان آمد ...

از این ظاهر فریب ها و مکر و حیله ی مامون
جهان غمدیده گردیده است و دل ها در فغان آمد ...

عزاداران رضا را آن لعین داده است زهر کین
بدین خاطر ز چشم آسمان اشک روان آمد ...

به خود می پیچد از تاثیر زهر امشب غریبانه
دو چشمش بود بر در تا که از در نوجوان آمد ...

جواد امشب پدر را در بغل می گیرد و گرید
چه رنجی تا سحرگه بر امام مهربان آمد ...

ز هجران حضرت معصومه معصومانه می گرید
به زاری اشک ریزان گشته از غم در بیان آمد ...

کمر بشکسته از داغ جگرسوز رضای من
توانم رفته و بر شانه ام بار گران آمد ...

خدایا با غریبی غصه ی هجران چه سازم من
تو می دانی که بر معصومه قد غم بی امان آمد ...

اگر لب وا کنم این لحظه ذرات وجود من
همه گویند از غم بر گلویم استخوان آمد ...

ز یکسو روضه های حضرت معصومه بر پا شد
ز سویی دیگر افغانی ز جمع شیعیان آمد ...

الهی این عزاداری قبول از ما نمای امشب
مکرر کن قدم هامان چو بر این آستان آمد ...

رسان روزی که " موجی " بانگ بردارد عزاداران
به پا خیزید کاین دم حضرت صاحب زمان آمد ...

شاعر : استاد محمود موجی

 

 

 

 

 

 

دانلود واحد روز اربعین

 

همرهان بار دگر بوی خوش یار آمد                 دشت خونین بلا باز به دیدار آمد

    همرهان در دل خود درد فراوان دارم              من در این سینه دلی بی سر و سامان دارم

آری من زینبم از راه دراز آمده ام                    وندر این دشت بلا بهر نیاز آمده ام

 

کربلا آمده ام تا سخن آغاز کنم                         زخم های دل خود را به سخن باز کنم

من همان دخت علی خواهرغمخوار حسین       آمدم بار دگر باز  به دیدار حسین

کربلا از سفر شام سخنها دارم                           از سفر در دل خود رنج و محنها دارم 

 

کربلا رنج سفر درد اسارت یکسو                     بهر اولاد علی  طعن وحقارت یکسو

سوی دیگر به دلم غصه ی پنهانم بود              درد هجران حسین و غم یارانم بود

هر کجا قصد سفر بود مرا با من بود                 پیشتر از من غمدیده سر بی تن بود

 

غیرت آل علی تا که سر نی بشکفت               چوب محمل چون به پیشانی خونینم گفت

کربلا آل علی گوشه ی ویرانه نشست            حرمت محفل و کاشانه طاها بشکست

 ظلم ها گشت به اولاد پیمبر جاری                در اسارت همه بردند به آه و زاری

 

پای پر آبله و خار مغیلان دیدم                         طعنه کوفی پیمان شکنان بشنیدم

 

بر رخ غنچه ی نشکفته چو سیلی آمد             یادم از مادر و آن صورت نیلی آمد

گل کجا طاقت طوفان غم و کین دارد              طاقت رنج سفر وان سر خونین دارد

 

وارد شام شدم گشت دگرگون حالم                آتش و سنگ بیامد چو به استقبالم

خیزران و دل من بود و لب دندان بود                وز لب غرق به خون صوت خوش قرآن بود

کربلا زینبم و درد دلم بسیار است                   جگرم تا به ابد زین همه غم خونبار است

موجی" از قافله غم زدگان یادی کن              اربعین است و ز دل ناله و فریادی کن

 

 

 

  

غـــوغـــا شــده در کرببلا(2)             زیـنب شـده در شــور  و  نــوا

در   گـــــلـــزار   شــــهیــدان             گـفت  ای  خـسرو  خــوبــان

             من زینبم زوّار تواَم آمدم از شام ویران(2)

کـنـج  خـرابـه  بـوده   مـنـزلـم            شـام غـریـبـان شـده  محفلم

کـنـج   خـرابـه   و   بـزم یـزیـد            ای تشنه  لبـا بشکسته دلم

             من زینبم زوّار تواَم آمدم از شام ویران(2)

رقــیه   نـــاز  دانــه ی    تـــو              آن  زیـب  کــاشانه ی  تــو

چون دید رأست غرقه به خون             سـوخـت و فتاد پروانه ی تو

             من زینبم زوّار تواَم آمدم از شام ویران(2)

فـتـوت بــا قـلبـی حـزیـن (2)            در  اربــعـین   شـه   دیــن

بـنـال کـه  می گـفت  زیـنـب            بـا  آن  گــل  گلـزار   یـقـین

             من زینبم زوّار تواَم آمدم از شام ویران(2)

 

 

آمده از شام بلا به طواف بدن بی سرت     


موضوعات مرتبط: ()

برچسب‌ها: دانلود نوحه و واحد بوشهری اربعین , دانلود نوحه و واحد بوشهری , متن نوحه و واحد بوشهری اربعین , متن نوحه و واحد بوشهری
[ دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ ] [ کلات ]


موضوعات مرتبط: ()

برچسب‌ها: مطالب طنز , تصاویر طنز و خنده دار
[ سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٦:۱۸ ‎ب.ظ ] [ کلات ]
[ دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ ] [ کلات ]

در زبان انگلیسی :

friEND ;( دوست )

boy friEND ;(دوست پسر )

girl friEND ;( دوست دختر )

best friEND ;( دوست برتر )

.

.

.

همگی به END ختم میشن یعنی همشون پایان دارد

.

.

.

اما

 

ادامه مطلب جالبتره اگه تا حالا نشنیدین یا جایی ندیدین


موضوعات مرتبط: ()

برچسب‌ها: جملات و متن های عاشقانه

[ جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٤:٢٢ ‎ب.ظ ] [ کلات ]

ناگهان آسمان بهاری شد / عشق در کوچه ها جاری شد

نور ماه مدینه را تا دید / عرق شرم ماه، جاری شد

عطر شوق ملک چکید از عرش / قطره قطره چه آبشاری شد

آسمان غرق بوسه اش میکرد / گونه هایش ستاره کاری شد

آسمان خنده کرد و خانه وحی / از غم روزگار، عاری شد

روی پیشانی اش که چین افتاد / خم ابروش ذوالفقاری شد

چه صف کفر را به هم میریخت / بر دل کفر، زخم کاری شد

لحظه ها ماندگار و زیبا بود / روزها مثل روزگاری شد . . .

. . . که خدا قلب کعبه را وا کرد / و جهان غرق بیقراری شد

اسوه صبر بود و صلح و صفا / او خداوند بردباری شد


موضوعات مرتبط: ()

برچسب‌ها: ویژه نامه ولادت امام حسن (ع) , تصاویر مذهبی , اشعار مولودی امام حسن (ع) , مطالب مذهبی
[ سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢ ] [ ٤:٠٥ ‎ب.ظ ] [ کلات ]

.: Weblog Themes By kalat :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ جهت معرفی روستای کلات طراحی شده است. نام این روستا در زبان فارسی به صورت Kalat نوشته و خوانده می شود ولی در بین افرادی که به لهجه دشتیاتی تکلم دارند به دلیل تبدیل تمام حروف فتحه دار به کسره به صورت Kelat خوانده می شود.
امکانات وب

دانلود سینه زنی بوشهری روستای کلات (تصویری)

متن نوحه و واحد بوشهری

شروه
در اين وبلاگ
در كل اينترنت

RSS Feed